#IngressFS - Gliwice, Poland - January 2019


Date/Time: 05-Jan-2019 12:00 //
Base Portal: Ratusz // Intel Link // Google Maps
Restocking Portal: Ratusz // Intel Link // Google Maps


Scores

Stat Total Enl // Res
Lvl 0
0
AP 2,220,860
1,139,459
1,081,401
Agents 25
10
15
AP/Agent 88,834
113,946
72,093
Bonus 55
23
32
Group Photo // January 2019 All Cities Scores // Gliwice, Poland All Time Scores
Above scores have been provided by the faction leaders listed below.
Click on the faction numbers to see percentages.


Event Description


Telegram channel:
https://t.me/IngressFSGliwice

Plan wydarzenia:
11:55 - Grupowe foto przed ratuszem.
11:55 - 12:00 - Wysyłanie zrzutu profilu z widocznym AP, levelem oraz liczbą km (najlepiej zrzut profilu z otwartym trekkerem) na kanał telegramowy
Po 12:00 należy zhakować ratusz, aby zaliczyć swój udział w wydarzeniu i dostać medal. Zróbcie to najlepiej kilka razy między 12:00-14:00.
Registration portal: https://intel.ingress.com/intel?ll=50.294028,18.665664&z=17&pll=50.294028,18.665664
12:00-14:00 - Główna część wydarzenia. Zawody w zdobycie największej ilości AP.
14:00-14:05 - Wysyłanie zrzutu profilu z widocznym AP, levelem oraz liczbą km (najlepiej zrzut profilu z otwartym trekkerem) na kanał telegramowy.
~14:20 - ogłoszenie zwycięzców.
15:00 - Restock portal aktywny - można iść na piwo.
Restocking potal: https://intel.ingress.com/intel?ll=50.294028,18.665664&z=17&pll=50.294028,18.665664

Event timeline:
11:55 - Group photo
11:55 - 12:00 - Agents send profile screenshots using dedicated telegram channel (AP, level, trekker).
After 12:00 please hack registration portal "Ratusz" if you want to receive FS badge in your profile. It is recommended to hack the registration portal multiple times between 12:00-14:00
Registration portal: https://intel.ingress.com/intel?ll=50.294028,18.665664&z=17&pll=50.294028,18.665664
12:00 - 14:00 - Main part of the event. Participants try to gain as much AP as possible.
14:00 - 14:05 - Agents send profile screenshots using dedicated telegram channel (AP, level, trekker).
~14:20 - Winner Announcement.
15:00 - Restocking portal goes live. Grab a beer and have a good time.
Restocking potal: https://intel.ingress.com/intel?ll=50.294028,18.665664&z=17&pll=50.294028,18.665664Auto Score Sheet Data

The Auto Score Sheet is mandatory for IngressFS@Home Events. Please set up a copy of the Score Sheet and add the link to your Event Registration
Instructions are available here.

Only agents listed above are eligble for the IngressFS badge during IngressFS@Home events.
All event details have been provided by the faction leaders listed below. Fev Games takes no responsibility for the accuracy of the details
Report a problem with this event
Please make sure you've read all the requirements for the FS badge before the event as they may have changed.
Enl Leader Res Leader
pofelpou Japex