#IngressFS - Luleå, Sweden - June 2019


Meeting Point Portal: Stadens Grundläggare // Intel Link // Google Maps
Restocking Portal: Stadsparken // Intel Link // Google Maps
Date/Time: 01-Jun-2019 01:00 pm

Event Description


FS Luleå Juni 2019

Vi samlas i Stadsparken 12:30 för registrering och gruppfoto.
Gruppfotot är obligatorisk för att vi ska få medaljen.
12:50 stänger registreringen ingen får spela efter skärmdump är tagen fram till eventet startar 13:00
Registreringsportalen Stadens Grundläggare kommer vara aktiv från 12:00 till 15:00
Trippel AP gäller för detta FS efter Dark XM eventet tidigare i våras.
Från 13:00 till 15:00 är det Game On, men kom ihåg att göra ny skärmdump före 15:00
Enklast är det om alla skickar skärmdump på TG till motståndarens representant. (Res till Enl och Enl till Res)
15:30 tänds restock portalen Stadsparken och kommer vara aktiv 1 timme.
Vi tävlar i AP, Trecker och antal Hacks.
Vi använder högst common shields alltså gröna. Turret och Force Amp är tillåtet.
Vi satsar på samlas ute men skulle det bli kallt och regnigt söker vi tak över oss på The Bishops Arms.


We meet in Stadsparken 12:30 for registration and group photo.
The group photo is mandatory for all of us to get the medal.
12:50 closes the registration, no one is allowed to play after screen shot is taken until the event starts at 13:00
The registration portal "Stadens Grundläggare" will be active from 12:00 to 15:00
Triple AP applies for this FS after the Dark XM event earlier this spring.
From 13:00 to 15:00 it is Game On, but remember to make a new screenshot before 15:00
The easiest thing is if everyone sends a screenshot on TG to the opponent's representative. (Res to Enl and Enl to Res) Or the XC channel
15:30 the restock portal Stadsparken is lit and will be active 1 hour.
We compete in AP, Trecker and number of Hacks.
Only common shields are ok.
Turrets and Force Amp is also ok too use of course.
We are gathering outside in Stadsparken but if it gets cold and rainy we are looking for a roof over our head at The Bishops Arms.

Länk till XF Chatt: https://t.me/joinchat/JNDuiA2zcB7nMcfJhSRb3w


*All event details have been provided by the faction leaders listed below. Fev Games takes no responsibility for the accuracy of the details
Please make sure you've read all the requirements for the FS badge and Bonus AP before the event as they may have changed.

Register your RSVP for this event

Enl Leader Res Leader
P4k3 SilverTurfer
Enl Attendees (6) Res Attendees (8)

Kottli
TanShoTanSho
Gowez
Smaskisen
Ecklisia
Svearvg
Niowa
Elinimo
Staalmannen
Muggig
Bl0ndElin
kickassunicorn