#IngressFS - Ljubljana, Slovenia - July 2019


Meeting Point Portal: The Four Pillars of Navje // Intel Link // Google Maps
Restocking Portal: Dobra Poteza // Intel Link // Google Maps
Date/Time: 06-Jul-2019 04:30 pm

Event Description


Dogaja se!

Kaj?!

Prvi First Saturday (FS) event v Sloveniji: FS Ljubljana

Kje točno?
Začetek in konec v parku Navje, vmes pa vsepovsod oz. kjer želiš!
https://goo.gl/maps/AyvKNk7iyL1jJpLfA

Kdaj?
V soboto, 6.7.2019, z začetkom ob 16:30 in skupinsko fotko v parku Navje ob 16:35.

ČASOVNICA:
-> 16:30
Začetek eventa in prižig registracijskega portala - The Four Pillars of Navje
https://intel.ingress.com/intel?ll=46.061007,14.513462&z=18&pll=46.061535,14.511949

-> 16:35
Skupinska slika v parku. Udeležba obvezna ker nas mora biti zadosti (10 agentov, vsaj 3 iz vsake frakcije) drugače ne bo nič z medaljicami in bonus AP-jem!
Prosim za točnost pri skupinski fotki, tako da bodo lahko agentje, ki želijo AP nabirati na drugih koncih po Ljubljani lahko pravočasno prišli na svoje startne pozicije.

-> 17:30 - 19:30
Igranje po želji, nabiranje AP. Vsak agent mora v tem času zbrati vsaj 5000 AP, se pa splača potrudit, saj bodo trije najboljši iz vsake frakcije dobili simbolično nagrado.


-> 20:30 - 21:30
Restock portal - Dobra Poteza - je aktiven.
https://intel.ingress.com/intel?ll=46.061716,14.513215&z=19&pll=46.062357,14.513713
Med tem časom lahko (ni obvezno, je pa fajn) opraviš en hack, ki bo ne glede na level portala 'doniral' level 8 robo.

-> 19:30 -> dalje
Druženje v Dobri Potezi in podelitev nagrad trem najuspešnejšim agentom iz vsake frakcije

Nagradni sklad: je skrivnost!! Ampak nagrade bodo!! ;)

Kako sodelovati?
Tako da naredis screenshot kjer se vidita AGENT NAME & AP točke
in sicer enega ob pričetku dvojnega štetja (17:30) in drugega ob koncu (19:30).

Simbolične nagrade bodo prejeli po trije agenti iz vsake frakcije, ki bodo imeli največjo AP razliko in bodo ob koncu eventa (do prižiga restock portala) osebno predložili screenshote.

Se vidimo!!
Mungo666 & AnnaNass42
// za vsa vprašanja sva na voljo preko telegrama (@Mungo666, @AnnaNass42)

TG group: https://t.me/FSLjubljana
FB group: https://www.facebook.com/groups/FSLjubljana/
FB event: https://www.facebook.com/events/345824659437412/
Link do bannerjev: https://ingressmosaik.com/SI/Ljubljana
__________________
ENGLISH version

It's happening!

What?!

Very first First Saturday (FS) event in Slovenia: FS Ljubljana

Where exactly?
Start and end in park Navje, in between everywhere or wherever you like!
https://goo.gl/maps/AyvKNk7iyL1jJpLfA

When?
On Saturday, 6th of July 2019, with start at 16:30 & group photo in park Navje at 16:35.

TIMELINE:
-> 16:30
Event start and light-up of registration portal - The Four Pillars of Navje
https://intel.ingress.com/intel?ll=46.061007,14.513462&z=18&pll=46.061535,14.511949

-> 16:35
Group picture in park. It is mandatory because there needs to be enough of us (10 agents, at least 3 from each faction) otherwise there will be no medals and/or bonus AP.
Please be punctual, so that the agents who wish to gather AP all over Ljubljana can get to their starting position in time.

-> 17:30 - 19:30
Free play, collecting AP. Each agent must collect at least 5000AP, but it pays off to collect as much as you can as three best agents from each faction will receive symbolic rewards.

-> 20:30 - 21:30
Restock portal - Dobra Poteza - is active
https://intel.ingress.com/intel?ll=46.061716,14.513215&z=19&pll=46.062357,14.513713
During this time period (it's not mandatory, but it's a nice to have) you can hack the portal and no matter the portal level, it will 'donate' level 8 items

-> 19:30 -> and on
Hang out at Dobra Poteza & reward give away to three most successful agents from each faction

Rewards: are secret!! But there will be rewards!! ;)

How to participate?
Take a screenshot where we can see AGENT NAME & AP points
one before the double AP (17:30) & another at the end (19:30).

Symbolic rewards will be rewarded to three agents from each faction that will have the greatest AP difference and will personally show up at the end of event (before the restock portal goes live) and show us the screenshots


Hope we will see you there!!
Mungo666 & AnnaNass42
// for any questions, you can contact us through telegram (@Mungo666, @AnnaNass42)

TG group: https://t.me/FSLjubljana
FB group: https://www.facebook.com/groups/FSLjubljana/
FB event: https://www.facebook.com/events/345824659437412/
Link to banners: https://ingressmosaik.com/SI/Ljubljana


*All event details have been provided by the faction leaders listed below. Fev Games takes no responsibility for the accuracy of the details
Please make sure you've read all the requirements for the FS badge and Bonus AP before the event as they may have changed.

Register your RSVP for this event

Enl Leader Res Leader
AnnaNass42 Mungo666
Enl Attendees (13) Res Attendees (10)

Zlalapan
dolfe46
tamburash
99Luftballaons
TomLooway
Jure199
LeJeu
trebor1518
podgana
jbabich
Rux13
Rekreacija
kiro093
mrki008
Mungo666
John2Volta
244justtoscore
4n4dolenka
micro7
Terlej
Morrigan51