#IngressFS - Jyväskylä, Finland - January 2020


Date/Time: 04-Jan-2020 14:00 //
Base Portal: Sohwi // Intel Link // Google Maps
Restocking Portal: Sohwi // Intel Link // Google Maps
Event Channel: t.me/jyvaskylafs


Scores

Stat Total Enl // Res
Lvl 2
2
AP 11,561,284
5,867,374
5,693,910
Agents 49
22
27
AP/Agent 235,945
266,699
210,886
Bonus 187
94
93
Group Photo // January 2020 All Cities Scores // Jyväskylä, Finland All Time Scores
Above scores have been provided by the faction leaders listed below.
Click on the faction numbers to see percentages.

Event Description


#IngressFS Jyväskylä 4.1.2020 is an event held in Jyväskylä. Open to all agents on either side, far or near. Come and meet other players and you can play together, exchange tips and get support. New players are more than welcome! You can eat and drink at Sohwi, have fun!

2 pm Meeting at Sohwi (Vaasankatu 21, 40100 Jyväskylä).
The event portal Sohwi is activated.

2:45 pm Group photo (Note: photo is required if you want double APs and FS medal). The picture will be shared on social media.

3 pm - 5 pm Game time
Post a screenshot of your ALL TIME profile to the event's TG group just before the game time begins and again just before the game time ends. Late points are not counted!
Hack the registration portal (Sohwi) and play at least 5,000 APs. The AP is calculated between the first and last stroke of the game time.

5:00 PM Scoring and publishing results at Sohwi. The trophy is offered for the best gamer. Potential additional (comfort) rewards might also be given.

5:30 pm - 6:30 pm The Restocking Portal activates.


Join the event's TG group: https://t.me/jyvaskylafs


#IngressFS Jyväskylä 4.1.2020 on tapahtuma joka pidetään Jyväskylässä. Avoin kaikille agenteille kummaltakin puolelta, kaukaa tai läheltä. Tule ja tapaa toisia pelaajia ja voitte pelata yhdessä, vaihtaa vinkkejä ja saada tukea. Uudet pelaajat ovat enemmän kuin tervetulleita! Sohwilla voi syödä ja juoda, pitäkää hauskaa!

14:00 Kokoontuminen Sohwilla (Vaasankatu 21, 40100 Jyväskylä).
Rekisteröintiportaali Sohwi aktivoituu.

14:45 Ryhmäkuva (Huom! Kuva on pakollinen mikäli haluat tupla-AP:t ja FS mitalin). Kuva jaetaan sosiaaliseen mediaan.

15:00-17:00 Peliaika
Lähetä kuvakaappaus ALL TIME-profiilistasi tapahtuman TG-ryhmään juuri ennen peliajan alkamista ja uudestaan juuri ennen peliajan loppumista. Myöhässä lähetettyjä pisteitä ei lasketa!
Häkkää tapahtuma portaali (Sohwi) ja pelaa vähintään 5000 AP:ta. AP lasketaan peliajan ensimmäisen ja viimeisen häkkäyksen väliltä.

17:00 Pisteiden laskeminen ja tulosten julkistaminen Sohwilla. Kiertopalkinto tarjolla ja mahdollisia lisä (lohtu) palkintoja myös luvassa.

17:30-18:30 Restock-portaali aktiivinen

Liity tapahtuman TG-ryhmään: https://t.me/jyvaskylafs
Auto Score Sheet Data

The Auto Score Sheet is mandatory for IngressFS Events. Please set up a copy of the Score Sheet and add the link to your Event Registration
Instructions are available here.

Only agents listed above are eligble for the IngressFS badge.
All event details have been provided by the faction leaders listed below. Fev Games takes no responsibility for the accuracy of the details
Report a problem with this event
Please make sure you've read all the requirements for the FS badge before the event.
Enl Leader Res Leader
Hanzu286 Suonatar