#IngressFS - Rzeszow, Poland - March 2020


Date/Time: 07-Mar-2020 12:00 pm
Registration Portal: Skwer Cichociemnych // Intel Link // Google Maps
Restocking Portal: Tablica Rynek Rzeszów
Event Channel: t.me/joinchat/K6fJCEkKG0ty6ne69vlaJw


Scores

Stat Total Enl // Res
Lvl 0
0
AP 1,000,919
399,013
601,906
Agents 11
4
7
AP/Agent 90,993
99,753
85,987
Bonus 34
15
19
Group Photo // March 2020 All Cities Scores // Rzeszow, Poland All Time Scores
Above scores have been provided by the faction leaders listed below.
Click on the faction numbers to see percentages.


Event Description


Rzeszów zaprasza na Ingress First Saturday w marcu.
Dołącz do grupy na Telegram, tam wszelkie szczegółowe informacje, rozmowy oraz przesyłanie statystyk.


⏰ Timeline
🕐12:00 - uaktywnienie portalu rejestracyjnego i spotkanie
📸12:30 - zdjęcie grupowe
➡️12:55-13:00 - wysyłamy statystyki, instrukcje będą na TG
🕑13:00 - start 2xAP
🕓15:00 - koniec 2xAP i początek afterparty
➡️15:00-15:05 - wysyłamy statystyki, instrukcje będą na TG
🔻15:30 - aktywacja restock portal
🔺16:30 - koniec restock

Afterparty:
W ramach FS zapraszamy na spotkanie do CyberMachina,
tam odbędzie się ogłoszenie wyników, rozdanie BioCardów i nagród.

Dobrowolna zbiórka funduszy na pokrycie kosztów wydarzenia:

Rzeszów invites on the First Saturday in March.
Join rhe group on Telegram, there you can find precisious informations, chat with other attenders and you can send there your stats.


⏰ Timeline
🕐12:00 - activation of the registration portal and the meeting
📸12:30 - group photo
➡️12:55-13:00 - sending of the stats, instructions will be on TG
🕑13:00 - start of 2xAP
🕓15:00 - end of 2xAP and start of the afterparty
➡️15:00-15:05 - sending of the end-stats, instructions will be on TG
🔻15:30 - activation of the restock portal
🔺16:30 - end of the restock

Afterparty:
As part of the First Saturday we invite you for a meeting to CyberMachina, there will be the annoucement of the results, distibution of the BioCards and awards.

Voluntary collection of funds to cover the costs:
Auto Score Sheet Data

The Auto Score Sheet is mandatory for IngressFS@Home Events. Please set up a copy of the Score Sheet and add the link to your Event Registration
Instructions are available here.

Only agents listed above are eligble for the IngressFS badge during IngressFS@Home events.
All event details have been provided by the faction leaders listed below. Fev Games takes no responsibility for the accuracy of the details
Report a problem with this event
Please make sure you've read all the requirements for the FS badge before the event as they may have changed.
Enl Leader Res Leader
Wladek77 JJJACOB